Λιπάσματα

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ σε κοκκώδη µορφή

µε επεξεργασµένο λεοναρδίτη, µικροοργανισµούς και ιχνοστοιχεία.


ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ψυχρή επικάλυψη της οργανικής ουσίας για κάθε κόκκο χωριστά)

Ο επεξεργασµένος Λεοναρδίτης που χρησιµοποιείται είναι άριστης ποιότητας από κηρώδες, µαλακό, σκουρόχρωµο ορυκτό, προϊόν λιγνιτικής οξείδωσης, υψηλής περιεκτικότητας σε χουµικό οξύ. Ο σχηµατισµός του σχετίζεται µε την εξανθράκωση οργανικών ουσιών, φυτικής προέλευσης. Εύκολα διαλυτός σε όλα τα διαλύµατα.

Συμβάλει:
• Στην βελτίωση της δομής του εδάφους
• Στην φυσική παρεμπόδιση του αζώτου
• Στην ενίσχυση της διαλυτότητας των δυσδιάλυτων χημικών λιπασμάτων
• Στον έλεγχο της απελευθέρωσης συστατικών καθώς και της πρόσληψης και διαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή των ανόργανων λιπασμάτων
• Στην αντιμετώπιση της μόλυνσης από βαρέα μέταλλα μειώνοντας την πρόσληψη τους από τις καλλιέργειες.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS balance
14-14-14+6S+0,015Fe+0,015Zn+0,015B+4% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμοί

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-75Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 50-75Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό (Ν) 14%, Φώσφορος (P2O5) 14%,Κάλιο (K2O) 14% Θείο (SO3) 6%, Σίδηρος (Fe) χηλικός * 0,015%, Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός ** 0,015%, Βόριο (B) 0,015%, Οργανική Ουσία 4% - Συσκευασία 25 κιλών
* χηλικός παράγοντας EDDHA
** χηλικός παράγοντας EDTA


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το LEXUS balance είναι ένα σύνθετο Οργανοανόργανο κοκκώδες λίπασµα µε επικάλυψη 4% οργανικής ουσίας και µικροοργανισµους . Η ύπαρξη της οργανικής ουσίας σε µορφή επικάλυψης δίνει την δυνατότητα στα φυτά να έχουν καλύτερη πρόσληψη όλων των στοιχείων του λιπάσµατος καθώς και του εδάφους σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Η εξιδεικευµένη αυτή φόρµουλα σε συνδυασµό µε την ισορροπία των στοιχείων καθιστά το LEXUS balance κορυφαία επιλογή για την βασική λίπανση σε όλες της καλλιέργειες και για όλα τα εδάφη.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS extra
12-13-19+5%S+0,015Fe+0,015Zn+0,015B+3% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμοί

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Πατάτα 50-75Kg το στρέµµα
Τοµάτα 50-75Kg το στρέµµα
Αµπέλι 50-75Kg το στρέµµα
Πυρηνόκαρπα 2-4Kg το δένδρο
Εσπεριδοειδή 2-3kg το δένδρο
Καρπούζι 75-100Kg το στρέµµα
Κρεµµύδι 75-100Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό (N) 12%, Φώσφορος (P2O5) 13%, Κάλιο (K2O) 19%, Θείο (SO3) 12,5%, Σίδηρος (Fe) χηλικός * 0,015%, Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός ** 0,015%, Βόριο (B) 0,015%, Οργανική Ουσία 3% - Συσκευασία 25 κιλών
* χηλικός παράγοντας EDDHA
** χηλικός παράγοντας EDTA


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το LEXUS EXTRA είναι ένα Οργανοανόργανο κοκκώδες λίπασµα µε 3% επικάλυψη οργανικής ουσίας και µικροοργανισµούς. Εξειδικευµένη φόρµουλα σχεδιασµένη για καλλιέργειες µε υψηλές απαιτήσεις σε κάλιο για την βασική λίπανση όπως η πατάτα, η τοµάτα, το κρεµµύδι, καρπούζι και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες καθώς και το αµπέλι . Η υψηλή διαλυτότητα του λιπάσµατος σε συνδυασµό µε την οργανική ουσία διασφαλίζουν την συνεχή τροφοδοσία θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια, αποτρέποντας έτσι τυχόν τροφοπενίες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS Ca
12-12-12+10CaO+8%S+0,015Fe+4% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμοί

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-75Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 50-75Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό (Ν) 12%, Φώσφορος (P2O5) 12%,Κάλιο (K2O) 12%, Ασβέστιο (CaO) 10%, Θείο (SO3) 20%, Σίδηρος (Fe) χηλικός * 0,015%, Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός ** 0,015%, Βόριο (B) 0,015%, Οργανική Ουσία 4% - Συσκευασία 25 κιλών
* χηλικός παράγοντας EDDHA
** χηλικός παράγοντας EDTA


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το LEXUS Ca είναι ένα σύνθετο Οργανοανόργανο κοκκώδες λίπασµα µε επικάλυψη 4% οργανικής ουσίας και µικροοργανισµους . Η ύπαρξη της οργανικής ουσίας σε µορφή επικάλυψης δίνει την δυνατότητα στα φυτά να έχουν καλύτερη πρόσληψη όλων των στοιχείων του λιπάσµατος καθώς και του εδάφους σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Η εξιδεικευµένη αυτή φόρµουλα σε συνδυασµό µε την ισορροπία των στοιχείων καθιστά το LEXUS Ca κορυφαία επιλογή για την βασική λίπανση σε όλες της καλλιέργειες και για όλα τα εδάφη.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS tech
19-5-15+2MgO+0,3B+5% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμοί

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ελιά 2-4Kg το δέντρο
Εσπεριδοειδή 2-3Kg το δέντρο
Φυστικιά 2-3Kg το δέντρο
Οπωροφόρα 50-100Kg το στρέμμα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg το στρέμμα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό (N) 19%, Φώσφορος (P2O5) 5%, Κάλιο (K2O) 15%, Μαγνήσιο (MgO) 2%, Βόριο (B) 0,3%, Οργανική Ουσία 4,6% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Οργανοανόργανο κοκκώδες λίπασµα επικαλυµµένο µε 5% οργανικής ουσίας και µικροοργανισµούς. Το Lexus tech αποτελεί εξειδικευµένο λίπασµα για δενδρώδεις καλλιέργειες που έχουν εισέλθει στην παραγωγική τους φάση οπότε και έχουν αυξηµένες θρεπτικές απαιτήσεις. Μια από τις κορυφαίες επιλογές για λίπανση ελιάς, φυστικιάς, εσπεριδοειδών και λοιπόν καρποφόρων. Η άριστη διαλυτότητα σε συνδυασµό µε την οργανική ουσία οδηγούν στην πλήρη απορρόφηση όλων των θρεπτικών στοιχειών διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερή διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων που έχει ανάγκη η καλλιέργεια σε κάθε κρίσιµο στάδιο.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS sita
22-16-0+8S+0,05Zn+0,01Cu+3% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμοί

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Σιτάρι 20-30Kg ανά στρέμμα
Βρώμη 20-30Kg ανά στρέμμα
Κριθάρι 20-30Kg ανά στρέμμα
Σύνθεση: Άζωτο ολικό (Ν) 22%, Φώσφορος (P2O5) 16%, Θείο (SO3) 20%, Χαλκός (Cu) 0,01%, Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός * 0,05%, Οργανική Ουσία 3% - Συσκευασία 25 κιλών
* χηλικός παράγοντας EDTA


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Tα οργανοανόργανα λιπάσµατα LEXUS σειράς Hum Coat, τα οποία παράγονται µε την Αµερικάνικη Τεχνολογία ψυχρής επικάλυψης των κόκκων (American Coating Technology Gold Process), είναι επικαλυµµένα µε οργανική ουσία από άριστης ποιότητας λεοναρδίτη και ωφέλιµους µικροοργανισµούς εδάφους (µύκητες, ακτινοµύκητες και βακτήρια) σε κάθε κόκκο του λιπάσµατος ξεχωριστά.

To LEXUS sita αποτελεί εξαιρετικό λίπασµα για την καλλιέργεια των Σιτηρών µε υψηλή περιεκτικότητα αζώτου και φωσφόρου, εµπλουτισµένο µε ψευδάργυρο (Ζn) - χαλκό (Cu) και οργανική ουσία-µικροοργανισµούς σε κάθε κόκκο. Τα παραπάνω θρεπτικά στοιχεία καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών για µια επιτυχηµένη εγκατάσταση και ανάπτυξη αλλά θέτουν και τις βάσεις για άριστη ανθοφορία-παραγωγή των καλιερργειών.
Η παρουσία των Χουµικών Οξέων του Λεοναρδίτη που περιέχει το LEXUS sita στους κόκκους του λιπάσµατος, όταν εφαρµόζεται στο έδαφος µπορεί και ρυθµίζει στο µικροπεριβάλλον της ριζόσφαιρας της καλλιέργειας την σύνθεση και τον αριθµό της µικροβιακής κοινότητας, καθώς και το µέγεθος του πληθυσµού, µε άµεση συνέπεια µείωσης του ρυθµού νιτροποίησης του αµµωνιακού αζώτου και επιµήκυνση του χρόνου διάθεσης αυτού στο ριζικό σύστηµα των σιτηρών. Σε διάφορα πειράµατα εφαρµογής οργανικής ουσίας από Λεοναρδίτη µε αµµωνιακά αζωτούχα λιπάσµατα διαπιστώθηκε µείωση συγκέντρωσης νιτρικών στο έδαφος, αποτελέσµατα από τα οποία σαφώς υποδηλώνεται ότι η παρουσία Χουµικών οξέων από Λεοναρδίτη λειτουργούν έµµεσα ως αναστολείς νιτροποίησης συµβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισµό απωλειών αζώτου.
Επίσης εδώ αξίζει να επισηµάνουµε την ιδιαίτερη θρεπτική αξία που προσδίδουν στα Σιτηρά, ο Χαλκός και ο Ψευδάργυρος, στοιχεία τα οποία περιέχονται στην επικάλυψη των κόκκων LEXUS sita και µάλιστα στην ίδια συγκέντρωση και σε κάθε κόκκο (Αµερικάνικη υψηλή τεχνολογία της εταιρείας GECAP).

Ο Χαλκός (Cu) είναι ένα δοµικό µικροστοιχείο σε πολλές φυτικές πρωτεΐνες και ενεργοποιεί πολλά ένζυµα όπως δισµουτάσες, οξειδάσες, λακάσες και φαινολάσες. Οι φαινολάσες είναι πολύ σηµαντικές στο µεταβολισµό των φαινολών και την βιοσύνθεση της λιγνίνης, καθώς και στην σύνθεση αλκαλοειδών. Η έλλειψη χαλκού (Cu) αποτρέπει την σύνθεση της λιγνίνης λόγω της µείωσης των φαινολασών ενζύµων, µε αποτέλεσµα της αύξησης των ελευθέρων φαινολών. Αυτό έχει σαν συνέπεια την µείωση της αντίστασης των φυτών σε ασθένειες (ο σωστός µεταβολισµός των φαινολών ενεργοποιεί το αµυντικό σύστηµα των φυτών, την παραγωγή φυτοαλεξινών.
Είναι απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία της αναπνοής και της φωτοσύνθεσης (η πλαστοκυανίνη είναι µια πρωτεΐνη χαλκού που δρα ως φορέας ηλεκτρονίων στην αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων της φωτοσύνθεσης).

Ο χαλκός (Cu) συµµετέχει στον σχηµατισµό και την χηµική σύσταση των κυτταρικών τοιχωµάτων. Σε φύλλα µε έλλειψη χαλκού η σχέση της ουσίας των κυτταρικών τοιχωµάτων προς την συνολική ξηρά ουσία µειώνεται, (άµεσα το ποσοστό της α-κελλολόζης αυξάνεται ενώ η ποσότητα της λιγνίνης µειώνεται 50% σε σχέση τα κύτταρα επαρκούς θρέψης µε χαλκό). Το αποτέλεσµα αυτό της µείωσης της λιγνίνης είναι πολύ πιο έντονο στα κύτταρα του σκληρεγχύµατος των ιστών των βλαστών, στα αγγεία του ξύλου µε συνέπεια την µεγάλη ευκαµψία των βλαστών (θραύση) και αύξηση του κινδύνου πλαγιάσµατος των σιτηρών.

Έχει παρατηρηθεί κατά την διάρκεια της ανθοφορίας η συγκέντρωση του χαλκού (Cu) στα άνθη και ιδιαίτερα στη γύρη και την ωοθήκη καθίσταται και πέντε φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε την ρίζα, βλαστούς και φύλλα. Σε αυτή την φάση κορυφώνεται η απαίτηση σε χαλκό και όταν η θρέψη του είναι επαρκής µεγιστοποιείται η περιεκτικότητα στους ανθήρες και στην ωοθήκη µε καλή ζωτικότητα της γύρης. Το στάδιο αυτό είναι κρίσιµο για την γονιµοποίηση, καρπόδεση και τον σωστό σχηµατισµού του καρπού και σε περίπτωση έλλειψης ή και µέτριας τροφοδοσίας σε χαλκό επιφέρει στειρότητα στην γύρη. Ο περιορισµός της λιγνοποίησης των ανθήρων παρεµποδίζει την ρήξη των, µε συνέπεια την παρεµπόδιση διασποράς της γύρης και τελικά αποτυχία στην καρπόδεση. Περιορισµένες αποδόσεις στα σιτηρά ή και σε άλλες καλλιέργειες πολλές φορές οφείλονται στην έλλειψη χαλκού (Cu). Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι πολλαπλές και µεγάλες εφαρµογές αζώτου µπορούν να δηµιουργήσουν πιο έντονο πρόβληµα έλλειψης επάρκειας χαλκού, ειδικά στο κρίσιµο στάδιο της αθοφορίας, για δύο λόγους. α) Υψηλές ποσότητες αζώτου αυξάνουν τα αµινοξέα και ένα ποσοστό µεγάλο του χαλκού ενσωµατώνεται στις πρωτεϊνες ως πρωτεϊνικός χαλκός. Και β) Κατά το κρίσιµο στάδιο της ανθοφορίας τα φυτά προκειµένου να καλύψουν τις απαιτήσεις στο χαλκό (Cu) επαναµετακινούν αυτόν από παλαιά γερασµένα φύλλα. Η υπερεπάρκεια σε άζωτο διατηρεί την νεανικότητα σε αυτά τα παλαιά φύλλα µε αποτέλεσµα η αναµετακίνηση του χαλκού να καθίσταται πολύ δύσκολη ή και αδύνατη στερόντας από το φυτό να καλύψει της επι πλέον ανάκες του από αυτήν την εφεδρική αποθήκη.

Ο ψευδάργυρος (Ζn) είναι ένα βασικό µικροθρεπτικό συστατικό (ιχνοστοιχείο) για την αύξηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή των φυτών. Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου στις καλλιέργειες είναι το πιο κοινό πρόβληµα µικροθρεπτικών συστατικών στον κόσµο. Ο υποσιτισµός ψευδαργύρου έχει καταστεί µείζον βάρος για την υγεία, και το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού αναφέρεται σε κίνδυνο υποσιτισµού ψευδαργύρου λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης µέσω τροφής.

Συµµετέχει στις κυτταρικές µεµβράνες εξασφαλίζοντας στερεότητα της δοµής τους και ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες stress (υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, ξηρασίας) εµπεριέχεται σε διάφορα ένζυµα όπως αλκοολική δεϋδρογενάση (δηµιουργείται σε ακραία µεριστώµατα της ρίζας που λειτουργεί πολλές φορές υπό αναερόβιες συνθήκες διευκολύνοντας την λειτουργεία τους) συµβάλλοντας και ευνοώντας την απορρόφηση του φωσφόρου. Αυξάνει τις κυτταρικές δεξαµενές αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακος, ενώ παράλληλα συµµετέχει σε διάφορα ενζυµα στην λειτουργεία της φωτοσύνθεσης αυξάνοντας αυτή και τελικά την βιοσύνθεση των σακχάρων και του αµύλου. Αποτελεί συστατικό της RNA πολυµεράσης απαραίτητης στην σύνθεση των πρωτεινών. Τέλος είναι απαραίτητος στην σύθεση της κυρίαρχης για την αύξηση, ανάπτυξη, ανθοφορία και γενικά αναπαραγωγή των σιτηρών αυξητικής ορµόνης, Ινδολοξεικού οξέος από το αµινοξύ Τρυπτοφάνη µέσω της Τρυπταµίνης.

Οι επαρκείς συγκεντρώσεις του LEXUS sita σε άζωτο και υδατοδιαλυτό φώσφορο, η άριστη διαλυτότητα των κόκκων του λιπάσµατος και ο εµπλουτισµός τους µε οργανική ουσία από Λεωναρδίτη (χουµικά οξέα- µικροοργανισµοί), καθώς και η επικάλυψή τους µε ψευδάργυρο και χαλκό σε κάθε κόκκο ξεχωριστά, εξασφαλίζουν την άµεση και εξαιρετική απορρόφηση από το ριζικό σύστηµα των σιτηρών όλων αυτών των στοιχείων τα οποία είναι σηµαντικά για τον σωστό µεταβολισµό και ανάπτυξη των Σιτηρών. Επιπροσθέτος εξασφαλίζουν την µακροπρόσθετη διαθεσιµότητα των παραπάνω θρεπτικών στοιχείων επιτυγχάνοντας άριστη ανάπτυξη-ανθοφορία και τις µέγιστες των αποδόσεων.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ σε μορφή pellet

με επεξεργασμένο λεοναρδίτη, μικροοργανισμούς κ' Χηλικά ιχνοστοιχεία

Gecap - Λιπάσματα

HORIZON
4-10-10+0,02B+0,015Fe*+0,015Zn*+40% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμούς
7-4-7+0,02B+0,015Fe*+0,01Zn*+40% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμούς
HORIZON - Ca
3-8-10+4CaO+0,02B+0,015Fe*+0,01Zn*+40% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμούς

* χηλικός παράγοντας EDTA

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ σε μορφή κρυσταλλική

με επεξεργασμένο λεοναρδίτη, μικροοργανισμούς κ' ιχνοστοιχεία

ΟΡΓΑΝΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Gecap - Λιπάσματα

ECOLAND (powder-pellet)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Θερµοκήπια 50-100 g/m²
∆υναµικές Καλλιέργειες 100-200 kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Οργανική ουσία 63%, Οργανικό Άνθρακα 33%,Χουµικές Ουσίες 60% (% επί του οργανικού τμήματος), Οργανικό Άζωτο (Ν) 2,5%, Μαγνήσιο (MgO) 1,5%, Μικροοργανισμοί 2.106 c.f.u/g - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Bιολογικό-οργανικό λίπασµα-σκόνη (powder) και κόκκος (pellet). Κατάλληλο και απαραίτητο λίπασµα για όλες τις καλλιέργειες. Συνδυάζεται µε ανόργανα λιπάσµατα τόσο στην βασική όσο και στην επιφανειακή λίπανση µε άριστα αποτελέσµατα τοσο στις αποδόσεις οσο και στην ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

ECOLAND - ΚΑΛΙΟΥ (powder-pellet)
2,5-0-15+1,2MgO+1,2Fe+45% Οργανική Ουσία + Μικροοργανισμοί

Σύνθεση: Οργανικό Άζωτο (Ν) 2,5%, Κάλιο (K2O) 15%, Μαγνήσιο (MgO) 1,2%, Σίδηρος (Fe) 1,2%, Οργανική ουσία 45%, Οργανικό Άνθρακα 25%,Χουµικές Ουσίες 48% (% επί του οργανικού τμήματος), Μικροοργανισμοί - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

SPECIAL ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Gecap - Λιπάσματα

TAURUS
14-14-14+2MgO+0.2Fe+0,2Zn (Κόκκινο)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα. Ελιά 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-125Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 75-100Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 14%(NH₄65%,NO₃35%), P₂O₅ 14% , K₂O 14%, MgO 2%, SO₃ 10% Ιχνοστοιχεία: Fe 0,2%, Zn 0,2% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το TAURUS είναι ένα σύνθετο χηµικό κοκκώδες λίπασµα εξαιρετικής ποιότητας και διαλυτότητας . ∆ιαθέτει ισορροπηµένη αναλογία Αζώτου Φωσφόρου και Καλίου και είναι εµπλουτισµένο µε Μαγνήσιο, Σίδηρο και Ψευδάργυρο. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για τη βασική λίπανση των περισσότερων καρποφόρων καλλιεργειών (κηπευτικά, αµπελουργία, θερµοκήπια, οπωροφόρα καθώς και όλων των δυναµικών εκτατικών καλλιεργειών).

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

APPLE
11-11-21+2MgO+0,1B+0,1Zn+0,4Fe (Κόκκινο)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Πατάτα 75-125Kg το στρέµµα
Τοµάτα 75-100Kg το στρέµµα
Αµπέλι 50-75Kg το στρέµµα
Πυρηνόκαρπα 2-4Kg το δένδρο
Εσπεριδοειδή 2-3Kg το δένδρο
Καρπούζι 100-120Kg το στρέµµα
Κρεµµύδι 75-125Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 11% ( NH₄ 65%,NO₃35%), P₂O₅ 11%, K₂O 21%, MgO 2%, SO₃ 9% Ιχνοστοιχεία: B0,1%,Zn 0,1%, Fe 0,4% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το Apple είναι ένα σύνθετο χηµικό κοκκώδες λίπασµα εµπλουτισµένο µε µαγνήσιο, βόριο, ψευδάργυρο και σίδηρο, αρίστης διαλυτότητας και κοκκοµετρίας. Εξειδικευµένος τύπος λιπάσµατος για καλλιέργειες απαιτητικές σε Κάλιο, όπως τα κηπευτικά, τα οπωροφόρα, η λαχανοκοµία και το αµπέλι. Οι υψηλές µονάδες Καλίου, ο Φώσφορος υψηλής διαλυτότητας αλλά και η άριστη αναλογία των ιχνοστοιχείων Βορίου, Ψευδαργύρου και Σιδήρου, καθιστούν το Αpple τον ιδανικό εκκινητή κάθε καλλιέργειας .

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

COMPLE
12-12-17+2MgO+0,01Zn (Μπλε)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Πατάτα 75-125Kg το στρέµµα
Τοµάτα 75-100Kg το στρέµµα
Αµπέλι 50-75Kg το στρέµµα
Πυρηνόκαρπα 2-4Kg το δένδρο
Εσπεριδοειδή 2-3Kg το δένδρο
Καρπούζι 100-120Kg το στρέµµα
Κρεµµύδι 75-125Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο (N) 12%, Φώσφορος (P2O5) 12%, Κάλιο (K2O) 17%, Οξείδιο Μαγνησίου (MgO) 2%, Ψευδάργυρος (Zn) 0,01%

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Gecap - Λιπάσματα

NEMESIS balance Ca/B
13-13-13+8CaO+0,3B

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα. Ελιά 40-80Kg ανά στρέµµα ή 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-120Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 60-80Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό (N) 13%, Φώσφορος (P₂O₅) 13%, Κάλιο (K₂O) 13%, Ασβέστιο (CaO) 8%, Βόριο (B) 0,3% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Σύνθετο κοκκώδες χηµικό λίπασµα µε ασβέστιο και βόριο. Η ισορροπηµένη χηµική σύνθεση, η µοναδική κοκκοποίηση και η άριστη διαλυτότητα καθιστούν το Nemesis ένα απαραίτητο εργαλείο στη λίπανση των καλλιεργειών, για ένα δυνατό ξεκίνηµα. Σχεδιασµένο για την βασική λίπανση σε µια σειρά από καλλιέργειες (Ελιά, βαµβάκι, Φυστικιά, κηπευτικά κτλ) καθώς επίσης και κατά την εγκατάσταση και τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης δενδρωδών καλλιεργειών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

NEMESIS balance mix
14-14-15 +0.1B+0.1ZN+0.5FE

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα. Ελιά 40-80Kg ανά στρέµµα ή 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-125Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 50-75Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 14% ( NH₄ 65%, NO₃35%) P₂O₅ 14%, K₂O 15%, SO₃ 10%. Ιχνοστοιχεία: B 0,1%, Zn 0,1 Fe 0,5% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Σύνθετο κοκκώδες χηµικό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. Η Ισορροπηµένη χηµική σύνθεση, η άριστη διαλυτότητα και κοκκοµετρία σε συνδυασµό µε τα κυριότερα ιχνοστοιχεία σε επαρκή δοσολογία καθιστούν το Νemesis balance mix την πιο ολοκληρωµένη φόρµουλα λιπάσµατος. Κατάλληλο για τη βασική λίπανση όλων των καλλιεργειών µε συνεχή παροχή των θρεπτικών στοιχείων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και σε όλους τους τύπους εδαφών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

NEMESIS BALANCE ZN
14-14-15+0,5Zn

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Βάµβακι 50-75Kg ανά στρέµµα
Καρποφόρα δένδρα. Ελιά 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-125Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 50-75Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 14% ( NH₄ 65%, NO₃35%) P₂O₅ 14%, K₂O 15%, SO₃ 10%. Ιχνοστοιχεία: Zn 0,5% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Σύνθετο κοκκώδες χηµικό λίπασµα µε Ψευδάργυρο. Όπως όλα τα προϊόντα της σειράς Nemesis έτσι και το Nemesis balance Zn διακρίνεται για την άριστη κοκκοποίηση και την εξαιρετική διαλυτότητα, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα συστατικά για καλή εγκατάσταση και δυνατό ξεκίνηµα όλων των καλλιεργειών, µε συνεχή παροχή των θρεπτικών στοιχείων σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών. Ιδανικό για την καλλιέργεια της Φυστικιάς, Βαµβακιού και Καλαµποκιού.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

NEMESIS
4-19-21+4MgO+8CaO

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Μηδική 50-75Kg το στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό (N) 4%, Φώσφορος (P₂O₅) 19%, Κάλιο (K₂O) 21%, Μαγνήσιο (MgO) 4%, Ασβέστιο (CaO) 8% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Gecap - Λιπάσματα

15-7-21+2,3MgO+0,3B+0,1Fe+0,1zN

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό (N) 15%, Φώσφορος (P₂O₅) 7%, Κάλιο (K2O) 21%, Μαγνήσιο (MgO) 2,3%, Βόριο (B) 0,3%, Σίδηρος (Fe) 0,1%, Ψευδάργυρος (Zn) 0,1% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Gecap - Λιπάσματα

HIERAX
20-26-0 +ZN+B µε Αναστολέα Ουρεάσης ή χωρίς

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Σιτάρι 15-20Kg το στρέµµα
Βάµβακι 18-20Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 20% ( NH₄ 64%, NH₂ 36%) P₂O₅ 26%, SO₃ 22%. Ιχνοστοιχεία: B 0,1%. Zn 0,1% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

To Hierax είναι ένα σύµµεικτο κοκκώδες λίπασµα µε αναστολέα ουρεάσης, πολύ καλής κοκκοµετρίας και άριστης διαλυτότητας. Αποτελεί ιδανική επιλογή για την καλλιέργεια των σιτηρών και άλλων ψυχανθών καλλιεργειών, απαιτητικών σε Άζωτο και Φώσφορο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο το οποίο είναι παρεµποδισµένο. Η υψηλή περιεκτικότητα και άριστη διαλυτότητα του Φωσφόρου συνεργούν στη γρήγορη εκκίνηση της καλλιέργειας, στην ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος και στην άριστη στελέχωση των φυτών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LION
25-7-9+0,5 ZN µε Αναστολέα Ουρεάσης NBPT

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καλαµπόκι 40-80kg το στρέµµα
Ηλίανθος 40-60kg το στρέµµα
Ρύζι 40-60kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 25% ( NH₄ 36%, NH₂64%) P₂O₅ 7%, K₂O 9%, SO₃ 22% Ιχνοστοιχεία: Zn 0,5% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το Lion είναι ένα σύµµεικτο κοκκώδες λίπασµα ιδανικό για την καλλιέργεια του καλαµποκιού, του ηλίανθου αλλά και άλλων καλλιεργειών. Η ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων, η πολύ καλή κοκκοµετρία και η άριστη διαλυτότητά του, το καθιστούν εργαλείο στα χέρια του παραγωγού.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Gecap - Λιπάσματα

NITROGEN TREE (41N) με αναστολέα αζώτου (N) ή χωρίς (πράσινο)
41-0-0+12SO₃+0,02FE+0,01ZN+0,02B+0,002Mo

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 1-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 25-30Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 20-30kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 25-50Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 41%, Θείο (SO3) 12%, Σίδηρος (Fe) χηλικός* 0,02%, Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός** 0,01%, Βόριο (B) 0,02%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002% - Συσκευασία 25 κιλών
* χηλικός παράγοντας EDDHA
** χηλικός παράγοντας EDTA


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Gecap - Λιπάσματα

NITROGEN PRO (46 N) με αναστολέα αζώτου (N) ή χωρίς (πράσινο)
46-0-0+0,02FE+0,01ZN+0,02B+0,002Mo

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 1-3Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 20-25Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 18-25kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 25-50Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 46%, Σίδηρος (Fe) χηλικός* 0,02%, Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός** 0,01%, Βόριο (B) 0,02%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002% - Συσκευασία 25 κιλών
* χηλικός παράγοντας EDDHA
** χηλικός παράγοντας EDTA


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Gecap - Λιπάσματα

U CAL - Ασβεστούχος Θειική Αμμωνίοουρία
28-0-0+16 CAO

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 1-4kg στο δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 25-50Kg στο στρέµµα
Αµπέλια 50kg στο στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 25-50Kg
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 28% ( NH₄ 16%, NH₂84%) SO₃ 12%, CaO 16% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το U CAL αποτελεί ένα καινοτόµο προϊόν θρέψης. Πρόκειται για ουροθειϊκή αµµωνία εµπλουτισµένη µε 16 µονάδες ασβεστίου. Σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες (Texas Agricultural Extension Service), όταν ένα λίπασµα Αζώτου και ειδικότερα Ουρίας, συνοδεύεται από Ασβέστιο, αυξάνεται σηµαντικά η απορροφητικότητα του Αζώτου, µε αποτέλεσµα ο παραγωγός καρπώνεται όλες τις µονάδες Αζώτου που εφαρµόζει! Κατά συνέπεια η καλλιέργεια οδηγείται σε σηµαντική αύξηση της παραγωγής. Ιδανικός τύπος λιπάσµατος για πολλές καλλιεργειες και εδαφή (όξινα, ή µε δυσκίνητο ασβέστιο κα).

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

U CAL B - Ασβεστούχος Θειική Αμμωνίοουρία Βορίου
28-0-0+15 CAO +0,3 B

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 1-4kg στο δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 25-50Kg στο στρέµµα
Αµπέλια 50kg στο στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 25-75Kg
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 28% ( NH₄ 16%, NH₂84%) SO₃ 12% Ιχνοστοιχεία: Zn 0,02%. B 0,02%. Fe 0,02% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το U CAL B όπως και το U CAL , αποτελεί ένα προϊόν-εργαλείο στα χέρια του παραγωγού λόγω της καινοτοµίας του και της µοναδικής του σύνθεσης. Περιέχει 28 µονάδες Αζώτου, 15,5 µονάδες Ca και 0,3 µονάδες Β. Ιδανικό για επιφανειακή λίπανση σε ελιά, τοµάτα, πεπόνι, φυστικιά, γενικά ευαίσθητες στην ισορροπία ασβεστίου και βορίου καλλιέργειες, µε εκτεταµένες ανάγκες λόγω έντονης κυτταροδιαίρεσης και άρα µεγάλου φορτιού καρπών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Gecap - Λιπάσματα

FILKON
30%CAO+20%MGO

Σύνθεση: CaO 30% + 20% MgO - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το FILKON είναι ένα κοκκώδες λίπασµα Ασβεστίου, Μαγνησίου απαραίτητο για την βασική και την επιφανειακή λίπανση ( σκαλίσµατα δενδρωδών καλλιεργειών ή εκτατικών+ καλλιεργειών που έχουν συµπτώµατα τροφοπενιών ασβεστίου, µαγνησίου) εξαιρετικής κοκκοµετρίας και διαλυτότητας. Εξειδικευµένο προϊόν για την πρόληψη της τάπας στην ντοµάτα και την πιπέρια, την ξηρή σήψη κορυφής στο καρπούζι, κάψιµο κορυφής στην φράουλα, ξήρανσή ράχης στο αµπέλι και καρποκάψας µηλιάς. Απαραίτητο σε κάθε καλλιέργεια µε υψηλή ανάγκη Ασβεστίου και Μαγνησίου. Επιπλέον βελτιώνει τη δοµή του εδάφους και καθιστά εύκολα καλλιεργήσιµα τα βαριά εδάφη.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Gecap - Λιπάσματα

FIRST Ασβεστίου (Ca) - Βορίου (B)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Ελιές - Δενδροκομικές Ψεκασμός 200 - 300cc ανά 100lt νερού
Ακτινίδια - Αμπέλι Υδρολίπανση 500 - 1000cc ανά στρέμμα
Φυτοκομικές
Διακοσμητικά φυτά
Κηπευτικά
Σύνθεση: Ασβέστιο (Ca) 7% w/v
Βόριο (B) 0,5% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
- Αυξάνει τη διάρκεια αποθήκευσης των καρπών.
- Βελτίωση της καρπόδεσης, της συνεκτικότηταςκαι της ανάπτυξης των καρπών.
- Ενίσχυση της παραγωγικότηταςκαι της αντοχής σε μυκητολογικές και βακτηριακές ασθένειες των καρπών.
- Θεραπεύει τις τροφοπενίες ασβεστίου και βορίου.
- Αποτρέπει την ξηρά σήψη στο κάτω μέρος των καρπών (Ξηρά κορυφή στην τομάτα - πιπεριά - μελιτζάνα - καρπούζι), την πικρή κηλίδωση των μηλοειδών.
- Βοηθά στο σχηματισμό παραγωγικών φυματίων στα ψυχαανθή-Διευκολύνει τη μεταφορά των σακχάρων μέσω των μεμβρανών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

FIRST Mix
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα Χηλικών Ιχνοστοιχείων Fe-Zn-Cu-Mo-Mn-B

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
200 - 300cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
500 - 1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Σίδηρος (Fe) - EDTA 1% w/v
Ψευδάργυρος (Zn) - EDTA 2% w/v
Χαλκός (Cu) - EDTA 1% w/v
Μολυβδαίνιο (Mo) - EDTA 1% w/v
Μαγγάνιο (Mn) - EDTA 0,2% w/v
Βόριο (B) 0,2% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
- Προλαμβάνει και θεραπεύει τις περισσότερες τροφοπενίες φυτών / δέντρων. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την φωτοσύνθεση, τον μεταβολισμό, την ανθοφορία, την καρπόδεση, την παραγωγή. Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών σε δύσκολες συνθήκες.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

FIRST Zn
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα Χηλικού Ψευδάργυρου (Zn)-EDTA

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
200 - 300cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
500 - 1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Ψευδάργυρος (Zn)-EDTA 5% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
- Προλαμβάνει και θεραπεύει τη τροφοπενία ψευδαργύρου. Επιδρά στον μεταβολισμό των φυτών, την σύνθεση χλωροφύλλης, την βιοσύνθεση των σακχάρων, του αμύλου και των πρωτεϊνών. Δημιουργεί πλούσια ανθοφορία, υγιή βλάστηση και καλύτερη καρπόδεση. Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φύλλων στο κρύο και τον παγετό.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

FIRST Zn/B
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα Χηλικού Ψευδάργυρου (Zn)-Βόριου

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
200-300cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
500-1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Ψευδάργυρος (Zn)-EDTA 4% w/v
Βόριο (B) 0,4% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
Προλαμβάνει και θεραπεύει τη τροφοπενία ψευδαργύρου. Επιδρά στον μεταβολισμό των φυτών, την σύνθεση χλωροφύλλης, την βιοσύνθεση των σακχάρων, του αμύλου και των πρωτεϊνών. Δημιουργεί πλούσια ανθοφορία, υγιή βλάστηση και καλύτερη καρπόδεση. Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φύλλων στο κρύο και τον παγετό.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

FIRST Fe
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα Χηλικού Σιδήρου (Fe) - EDTA

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
200 - 300cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
750 - 1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Σίδηρος (Fe) - EDTA 2% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
- Προλαμβάνει και θεραπεύει την τροφοπενία Σιδήρου. Απαραίτητο στην ανάπτυξη των φυτών / δέντρων. Σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό της χλωροφύλλης και λειτουργία της φωτοσύνθεσης, στη δέσμευση του αζώτου, το μεταβολισμό και την ανάπτυξη των φυτών. Δημιουργεί υγιές φύλλωμα χωρίς χλωρώσεις και κανονικού μεγέθους καρπούς.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

FIRST Mn
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα Χηλικού Μαγγανίου (Mn) - EDTA

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
150 - 250cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
500 - 1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Μαγγάνιο (Mn) - EDTA 3% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
- Ενεργοποιεί πολλές ενζυμικές αντιδράσεις στη σύνθεση αμινοξέων και πρωτεϊνών, τον σχηματισμό κυτταρικών μεμβρανών και χλωροπλαστών. Προλαμβάνει και θεραπεύει την τροφοπενία Μαγγανίου.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

FIRST Mo
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα Χηλικού Μολυβδαίνιου (Mo) - EDTA

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
150 - 250cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
500 - 1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Μολυβδαίνιο (Mo) - EDTA 4% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
- Απαραίτητο συστατικό πολλών ενζύμων, όπως της νητρικής ρεδουκτάσης, που αυξάνει την αντίδραση μετατροπής των νιτρικών σε νιτρώδη, της αφυδρογονάσης ξανθίνης, της οξειδάσης αλδεΰδης, της οξειδάσης θειώδους. Παίζει σημαντικό ρόλο στην μετακίνηση και απορρόφηση του Σιδήρου (Fe) και του Αζώτου (N). Αυξάνει την παραγωγή σε ποσότητα, μέγεθος και ποιότητας καρπών. Απαραίτητο στα ψυχανθή - συστατικό αζωτάσης (νιτρογενάσης).

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

FIRST B
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα Βορίου

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
150 - 250cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
750 - 1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Βόριο (B) 2% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
- Απαραίτητα στοιχεία στα φυτά / δένδρα. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την ανθοφορία και καρποφορία τους. Βοηθά την μεταφορά των σακχάρων μέσω των μεμβρανών και συμμετέχει στο μεταβολισμό των νουκλεϊκών οξέων. Προλαμβάνει και θεραπεύει τη τροφοπενία Βορίου.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

3-0-20 Nemesis L-M
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα Καλίου

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
200 - 250cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
500 - 1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Άζωτο (N) 3% w/v
Ουρικό 3%
Κάλι (K2O) 20% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Βελτιώνει τις οργανοληπτικές ιδιότητες των καρπών. Πλούσια και ποιοτική παραγωγή. Ρυθμίζει τον μεταβολισμό των φυτών, τη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων μέσα σε αυτά, μέσω ενζύμων στα οποία είναι βασικά συστατικά τους.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

7-6-7 Nemesis L-M
+0,1 Zn + 0,1 Fe + 0,1 B
Υγρό Ανόργανο Λίπασμα NPK & Ιχνοστοιχείων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Καλαμπόκι - Βαμβάκι - Ηλιάνθος - Αμπέλι - Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα - Ακτινίδιο - Καρπούζι - Πεπόνι - Κρεμμύδι - Ρύζι - Φράουλα - Πατάτα - Τομάτα - Ρύζι - Ελιά - Μηδική - Σιτηρά - Κηπευτικά - Διακοσμητικά Ψεκασμός:
200 - 250cc ανά 100 lit νερού
Υδρολίπανση:
500 - 1000cc ανά στρέμμα
Σύνθεση:
Άζωτο (Ν) 7% w/v
Ουρικό 6%
Αμμωνιακό 1%
Φώσφορος 6% w/v
Κάλι (K2O) 7% w/v
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA 0,1% w/v
Σίδηρος (Fe) EDTA 0,1% w/v
Βόριο (B) 0,1% w/v
Υδατοδιαλυτό 100%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χρήσεις:
- Για ανάπτυξη των φυτών / δένδρων, υγιές φύλλωμα, βλαστούς και καρπούς. Παίζει σημαντικό ρόλο στην φωτοσύνθεση, το μεταβολισμό, την ανθοφορία, την καρπόδεση και τη παραγωγή.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

ECOLAND - L
Υδατικό εκχύλισμα φυσικών πολυμερών από λεοναρδίτη εξαιρετικά πυκνό σε χουμικά συστατικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Διαφυλλική εφαρμογή
100-300 ml / 100 λίτρα νερό σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
Υδρολίπανση
1-2 lt / στρέμμα σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές
Σύνθεση: Χουμικά συστατικά (σύνολο) 10%, Φουλβικά Οξέα (επί του συνόλου των χουμικών) 25%, Κάλιο 2%, PH 7%
Συσκευασία: 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt


Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ-ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
• Αυξάνει την αφομοίωση των χημικών λιπασμάτων.
• Βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους (φυσικές και χημικές).
• Ενεργοποιεί τους μικροοργανισμούς του εδάφους.
• Αυξάνει την υδατοϊκανότητα μέχρι 50%.
• 100% διαλυτή οργανική ουσία.
• Εύκολη αφομοίωση από τα φυτά.
• Περιέχει φυτορυθμιστικές ουσίες.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ (25/10 ΚΙΛΑ)

Gecap - Λιπάσματα

MINERAL
20-20-20 + Ιχνοστοιχεία
30-10-10 + Ιχνοστοιχεία
11-43-11 + Ιχνοστοιχεία
15-05-30 + Ιχνοστοιχεία

Α' ΥΛΕΣ ΘΕΙΪΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ MAP
Α' ΥΛΕΣ ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ MKP
Α' ΥΛΕΣ ΘΕΙΪΚΟ ΚΑΛΙΟ ΦΩΣΦ. ΟΥΡΙΑ
Α' ΥΛΕΣ ΝΙΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
Α' ΥΛΕΣ ΝΙΚΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Α' ΥΛΕΣ ΒΟΡΑΚΑΣ
Α' ΥΛΕΣ ΘΕΙΪΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
Σύνθεση:

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος: