Λιπάσματα

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

(Ψυχρή επικάλυψη της οργανικής ουσίας για κάθε κόκκο χωριστά)

Οργανοανόργανα λιπάσµατα σε κοκκώδη µορφή µε επεξεργασµένο λεοναρδίτη, µικροοργανισµούς και ιχνοστοιχεία.

Ο επεξεργασµένος Λεοναρδίτης που χρησιµοποιείται είναι άριστης ποιότητας από κηρώδες, µαλακό, σκουρόχρωµο ορυκτό, προϊόν λιγνιτικής οξείδωσης, υψηλής περιεκτικότητας σε χουµικό οξύ. Ο σχηµατισµός του σχετίζεται µε την εξανθράκωση οργανικών ουσιών, φυτικής προέλευσης. Εύκολα διαλυτός σε όλα τα διαλύµατα.

Συμβάλει:
• Στην βελτίωση της δομής του εδάφους
• Στην φυσική παρεμπόδιση του αζώτου
• Στην ενίσχυση της διαλυτότητας των δυσδιάλυτων χημικών λιπασμάτων
• Στον έλεγχο της απελευθέρωσης συστατικών καθώς και της πρόσληψης και διαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή των ανόργανων λιπασμάτων
• Στην αντιμετώπιση της μόλυνσης από βαρέα μέταλλα μειώνοντας την πρόσληψη τους από τις καλλιέργειες.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS sita
22-16-0+9,6S+0.05Zn+0,01Cu+
3% ΟΡΓ.ΟΥΣΙΑ+ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Σιτάρι 20-30Kg ανά στρέμμα
Βρώμη 20-30Kg ανά στρέμμα
Κριθάρι 20-30Kg ανά στρέμμα
Σύνθεση: Άζωτο συνολικό (Ν) 22.0% β/β, Άζωτο Αμμωνιακό (-ΝΗ4) 12.8%, Άζωτο Καρδαμιδικό (-ΝΗ4) 9.2%, Ολικός Φώσφορος (Ρ2Ο5) 16%, Φώσφορος (Ρ2Ο5) Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό 95%, Φώσφορος (Ρ2Ο5) Υδατοδιαλυτός 90%, Θείο (S) 9.6%, Ψευδάργυρος (Zn) 0.05%, Χαλκός (Cu) 0.01%, Η 412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Tα οργανοανόργανα λιπάσµατα LEXUS σειράς Hum Coat, τα οποία παράγονται µε την Αµερικάνικη Τεχνολογία ψυχρής επικάλυψης των κόκκων (American Coating Technology Gold Process), είναι επικαλυµµένα µε οργανική ουσία από άριστης ποιότητας λεοναρδίτη και ωφέλιµους µικροοργανισµούς εδάφους (µύκητες, ακτινοµύκητες και βακτήρια) σε κάθε κόκκο του λιπάσµατος ξεχωριστά.

To LEXUS sita αποτελεί εξαιρετικό λίπασµα για την καλλιέργεια των Σιτηρών µε υψηλή περιεκτικότητα αζώτου και φωσφόρου, εµπλουτισµένο µε ψευδάργυρο (Ζn) - χαλκό (Cu) και οργανική ουσία-µικροοργανισµούς σε κάθε κόκκο. Τα παραπάνω θρεπτικά στοιχεία καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών για µια επιτυχηµένη εγκατάσταση και ανάπτυξη αλλά θέτουν και τις βάσεις για άριστη ανθοφορία-παραγωγή των καλιερργειών.
Η παρουσία των Χουµικών Οξέων του Λεοναρδίτη που περιέχει το LEXUS sita στους κόκκους του λιπάσµατος, όταν εφαρµόζεται στο έδαφος µπορεί και ρυθµίζει στο µικροπεριβάλλον της ριζόσφαιρας της καλλιέργειας την σύνθεση και τον αριθµό της µικροβιακής κοινότητας, καθώς και το µέγεθος του πληθυσµού, µε άµεση συνέπεια µείωσης του ρυθµού νιτροποίησης του αµµωνιακού αζώτου και επιµήκυνση του χρόνου διάθεσης αυτού στο ριζικό σύστηµα των σιτηρών. Σε διάφορα πειράµατα εφαρµογής οργανικής ουσίας από Λεοναρδίτη µε αµµωνιακά αζωτούχα λιπάσµατα διαπιστώθηκε µείωση συγκέντρωσης νιτρικών στο έδαφος, αποτελέσµατα από τα οποία σαφώς υποδηλώνεται ότι η παρουσία Χουµικών οξέων από Λεοναρδίτη λειτουργούν έµµεσα ως αναστολείς νιτροποίησης συµβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισµό απωλειών αζώτου.
Επίσης εδώ αξίζει να επισηµάνουµε την ιδιαίτερη θρεπτική αξία που προσδίδουν στα Σιτηρά, ο Χαλκός και ο Ψευδάργυρος, στοιχεία τα οποία περιέχονται στην επικάλυψη των κόκκων LEXUS sita και µάλιστα στην ίδια συγκέντρωση και σε κάθε κόκκο (Αµερικάνικη υψηλή τεχνολογία της εταιρείας GECAP).

Ο Χαλκός (Cu) είναι ένα δοµικό µικροστοιχείο σε πολλές φυτικές πρωτεΐνες και ενεργοποιεί πολλά ένζυµα όπως δισµουτάσες, οξειδάσες, λακάσες και φαινολάσες. Οι φαινολάσες είναι πολύ σηµαντικές στο µεταβολισµό των φαινολών και την βιοσύνθεση της λιγνίνης, καθώς και στην σύνθεση αλκαλοειδών. Η έλλειψη χαλκού (Cu) αποτρέπει την σύνθεση της λιγνίνης λόγω της µείωσης των φαινολασών ενζύµων, µε αποτέλεσµα της αύξησης των ελευθέρων φαινολών. Αυτό έχει σαν συνέπεια την µείωση της αντίστασης των φυτών σε ασθένειες (ο σωστός µεταβολισµός των φαινολών ενεργοποιεί το αµυντικό σύστηµα των φυτών, την παραγωγή φυτοαλεξινών.
Είναι απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία της αναπνοής και της φωτοσύνθεσης (η πλαστοκυανίνη είναι µια πρωτεΐνη χαλκού που δρα ως φορέας ηλεκτρονίων στην αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων της φωτοσύνθεσης).

Ο χαλκός (Cu) συµµετέχει στον σχηµατισµό και την χηµική σύσταση των κυτταρικών τοιχωµάτων. Σε φύλλα µε έλλειψη χαλκού η σχέση της ουσίας των κυτταρικών τοιχωµάτων προς την συνολική ξηρά ουσία µειώνεται, (άµεσα το ποσοστό της α-κελλολόζης αυξάνεται ενώ η ποσότητα της λιγνίνης µειώνεται 50% σε σχέση τα κύτταρα επαρκούς θρέψης µε χαλκό). Το αποτέλεσµα αυτό της µείωσης της λιγνίνης είναι πολύ πιο έντονο στα κύτταρα του σκληρεγχύµατος των ιστών των βλαστών, στα αγγεία του ξύλου µε συνέπεια την µεγάλη ευκαµψία των βλαστών (θραύση) και αύξηση του κινδύνου πλαγιάσµατος των σιτηρών.

Έχει παρατηρηθεί κατά την διάρκεια της ανθοφορίας η συγκέντρωση του χαλκού (Cu) στα άνθη και ιδιαίτερα στη γύρη και την ωοθήκη καθίσταται και πέντε φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε την ρίζα, βλαστούς και φύλλα. Σε αυτή την φάση κορυφώνεται η απαίτηση σε χαλκό και όταν η θρέψη του είναι επαρκής µεγιστοποιείται η περιεκτικότητα στους ανθήρες και στην ωοθήκη µε καλή ζωτικότητα της γύρης. Το στάδιο αυτό είναι κρίσιµο για την γονιµοποίηση, καρπόδεση και τον σωστό σχηµατισµού του καρπού και σε περίπτωση έλλειψης ή και µέτριας τροφοδοσίας σε χαλκό επιφέρει στειρότητα στην γύρη. Ο περιορισµός της λιγνοποίησης των ανθήρων παρεµποδίζει την ρήξη των, µε συνέπεια την παρεµπόδιση διασποράς της γύρης και τελικά αποτυχία στην καρπόδεση. Περιορισµένες αποδόσεις στα σιτηρά ή και σε άλλες καλλιέργειες πολλές φορές οφείλονται στην έλλειψη χαλκού (Cu). Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι πολλαπλές και µεγάλες εφαρµογές αζώτου µπορούν να δηµιουργήσουν πιο έντονο πρόβληµα έλλειψης επάρκειας χαλκού, ειδικά στο κρίσιµο στάδιο της αθοφορίας, για δύο λόγους. α) Υψηλές ποσότητες αζώτου αυξάνουν τα αµινοξέα και ένα ποσοστό µεγάλο του χαλκού ενσωµατώνεται στις πρωτεϊνες ως πρωτεϊνικός χαλκός. Και β) Κατά το κρίσιµο στάδιο της ανθοφορίας τα φυτά προκειµένου να καλύψουν τις απαιτήσεις στο χαλκό (Cu) επαναµετακινούν αυτόν από παλαιά γερασµένα φύλλα. Η υπερεπάρκεια σε άζωτο διατηρεί την νεανικότητα σε αυτά τα παλαιά φύλλα µε αποτέλεσµα η αναµετακίνηση του χαλκού να καθίσταται πολύ δύσκολη ή και αδύνατη στερόντας από το φυτό να καλύψει της επι πλέον ανάκες του από αυτήν την εφεδρική αποθήκη.

Ο ψευδάργυρος (Ζn) είναι ένα βασικό µικροθρεπτικό συστατικό (ιχνοστοιχείο) για την αύξηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή των φυτών. Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου στις καλλιέργειες είναι το πιο κοινό πρόβληµα µικροθρεπτικών συστατικών στον κόσµο. Ο υποσιτισµός ψευδαργύρου έχει καταστεί µείζον βάρος για την υγεία, και το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού αναφέρεται σε κίνδυνο υποσιτισµού ψευδαργύρου λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης µέσω τροφής.

Συµµετέχει στις κυτταρικές µεµβράνες εξασφαλίζοντας στερεότητα της δοµής τους και ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες stress (υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, ξηρασίας) εµπεριέχεται σε διάφορα ένζυµα όπως αλκοολική δεϋδρογενάση (δηµιουργείται σε ακραία µεριστώµατα της ρίζας που λειτουργεί πολλές φορές υπό αναερόβιες συνθήκες διευκολύνοντας την λειτουργεία τους) συµβάλλοντας και ευνοώντας την απορρόφηση του φωσφόρου. Αυξάνει τις κυτταρικές δεξαµενές αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακος, ενώ παράλληλα συµµετέχει σε διάφορα ενζυµα στην λειτουργεία της φωτοσύνθεσης αυξάνοντας αυτή και τελικά την βιοσύνθεση των σακχάρων και του αµύλου. Αποτελεί συστατικό της RNA πολυµεράσης απαραίτητης στην σύνθεση των πρωτεινών. Τέλος είναι απαραίτητος στην σύθεση της κυρίαρχης για την αύξηση, ανάπτυξη, ανθοφορία και γενικά αναπαραγωγή των σιτηρών αυξητικής ορµόνης, Ινδολοξεικού οξέος από το αµινοξύ Τρυπτοφάνη µέσω της Τρυπταµίνης.

Οι επαρκείς συγκεντρώσεις του LEXUS sita σε άζωτο και υδατοδιαλυτό φώσφορο, η άριστη διαλυτότητα των κόκκων του λιπάσµατος και ο εµπλουτισµός τους µε οργανική ουσία από Λεωναρδίτη (χουµικά οξέα- µικροοργανισµοί), καθώς και η επικάλυψή τους µε ψευδάργυρο και χαλκό σε κάθε κόκκο ξεχωριστά, εξασφαλίζουν την άµεση και εξαιρετική απορρόφηση από το ριζικό σύστηµα των σιτηρών όλων αυτών των στοιχείων τα οποία είναι σηµαντικά για τον σωστό µεταβολισµό και ανάπτυξη των Σιτηρών. Επιπροσθέτος εξασφαλίζουν την µακροπρόσθετη διαθεσιµότητα των παραπάνω θρεπτικών στοιχείων επιτυγχάνοντας άριστη ανάπτυξη-ανθοφορία και τις µέγιστες των αποδόσεων.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS tech
19-5-15+2MgO+0,3B+
4% ΟΡΓ.ΟΥΣΙΑ+ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ελιά 2-4Kg το δέντρο
Εσπεριδοειδή 2-3Kg το δέντρο
Φυστικιά 2-3Kg το δέντρο
Οπωροφόρα 50-100Kg το στρέμμα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg το στρέμμα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 19% ( NH₄ 17%, NO₃9%, NH₂74%) P₂O₅ 5%, K₂O 15%, SO₃ 11%, MgO 2% , 4% Οργανική Ύλη Ιχνοστοιχεία: B 0,3% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Οργανοανόργανο κοκκώδες λίπασµα επικαλυµµένο µε 4% οργανικής ουσίας και µικροοργανισµούς. Το Lexus αποτελεί εξειδικευµένο λίπασµα για δενδρώδεις καλλιέργειες που έχουν εισέλθει στην παραγωγική τους φάση οπότε και έχουν αυξηµένες θρεπτικές απαιτήσεις. Μια από τις κορυφαίες επιλογές για λίπανση ελιάς, φυστικιάς, εσπεριδοειδών και λοιπόν καρποφόρων. Η άριστη διαλυτότητα σε συνδυασµό µε την οργανική ουσία οδηγούν στην πλήρη απορρόφηση όλων των θρεπτικών στοιχειών διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερή διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων που έχει ανάγκη η καλλιέργεια σε κάθε κρίσιµο στάδιο.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS extra
12-13-19 +2MgO+TE+4% ΟΡΓ.ΟΥΣΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Πατάτα 50-75Kg το στρέµµα
Τοµάτα 50-75Kg το στρέµµα
Αµπέλι 50-75Kg το στρέµµα
Πυρηνόκαρπα 2-4Kg το δένδρο
Εσπεριδοειδή 2-3kg το δένδρο
Καρπούζι 75-100Kg το στρέµµα
Κρεµµύδι 75-100Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 12% ( NH₄ 23%, NH₂77%) P₂O₅ 13%, K₂O 19%, SO₃ 11%, MgO 2% , 4% Οργανική Ύλη Ιχνοστοιχεία: B 0,1%, Fe 0,3%, Zn 0,1% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το LEXUS EXTRA είναι ένα Οργανοανόργανο κοκκώδες λίπασµα µε 4% επικάλυψη οργανικής ουσίας και µικροοργανισµούς. Εξειδικευµένη φόρµουλα σχεδιασµένη για καλλιέργειες µε υψηλές απαιτήσεις σε κάλιο για την βασική λίπανση όπως η πατάτα, η τοµάτα, το κρεµµύδι, καρπούζι και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες καθώς και το αµπέλι . Η υψηλή διαλυτότητα του λιπάσµατος σε συνδυασµό µε την οργανική ουσία διασφαλίζουν την συνεχή τροφοδοσία θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια, αποτρέποντας έτσι τυχόν τροφοπενίες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LEXUS balance
13-12-13+2MgO+ΤΕ+4% ΟΡΓ.ΟΥΣΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-75Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 50-75Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 13% ( NH₄ 65%, NO₃35%) P₂O₅ 12%, K₂O 13%, SO₃ 11%, MgO 2% , 4% Οργανική Ύλη Ιχνοστοιχεία: B 0,1%. Fe 0,3%. Zn 0,1%. - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το LEXUS balance είναι ένα σύνθετο Οργανοανόργανο κοκκώδες λίπασµα µε επικάλυψη 4% οργανικής ουσίας και µικροοργανισµους . Η ύπαρξη της οργανικής ουσίας σε µορφή επικάλυψης δίνει την δυνατότητα στα φυτά να έχουν καλύτερη πρόσληψη όλων των στοιχείων του λιπάσµατος καθώς και του εδάφους σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Η εξιδεικευµένη αυτή φόρµουλα σε συνδυασµό µε την ισορροπία των στοιχείων καθιστά το LEXUS balance κορυφαία επιλογή για την βασική λίπανση σε όλες της καλλιέργειες και για όλα τα εδάφη.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΟΡΓΑΝΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Gecap - Λιπάσματα

ECOLAND powder-pellet

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Θερµοκήπια 50-100 g/m²
∆υναµικές Καλλιέργειες 100-200 kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Οργανικό Άζωτο (N) 3%, Οργανική Ουσία 65%, Οργανικό Άνθρακα 34%, Χουµικές Ουσίες 68%(X Ξηράς Ουσίας), Σίδηρος (Fe) 2%, Μαγνήσιο (Mgo) 1,5%, Ph 7± 0.5 - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Bιολογικό-οργανικό λίπασµα-σκόνη (powder) και κόκκος (pellet). Κατάλληλο και απαραίτητο λίπασµα για όλες τις καλλιέργειες. Συνδυάζεται µε ανόργανα λιπάσµατα τόσο στην βασική όσο και στην επιφανειακή λίπανση µε άριστα αποτελέσµατα τοσο στις αποδόσεις οσο και στην ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

SPECIAL ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Gecap - Λιπάσματα

TAURUS
14-14-14+2MgO+0.2Fe+0,2Zn

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα. Ελιά 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-125Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 75-100Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 14%(NH₄65%,NO₃35%), P₂O₅ 14% , K₂O 14%, MgO 2%, SO₃ 10% Ιχνοστοιχεία: Fe 0,2%, Zn 0,2% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το TAURUS είναι ένα σύνθετο χηµικό κοκκώδες λίπασµα εξαιρετικής ποιότητας και διαλυτότητας . ∆ιαθέτει ισορροπηµένη αναλογία Αζώτου Φωσφόρου και Καλίου και είναι εµπλουτισµένο µε Μαγνήσιο, Σίδηρο και Ψευδάργυρο. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για τη βασική λίπανση των περισσότερων καρποφόρων καλλιεργειών (κηπευτικά, αµπελουργία, θερµοκήπια, οπωροφόρα καθώς και όλων των δυναµικών εκτατικών καλλιεργειών).

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

APPLE
11-11-21+2MgO+0,1B+0,1Zn+0,4Fe

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Πατάτα 75-125Kg το στρέµµα
Τοµάτα 75-100Kg το στρέµµα
Αµπέλι 50-75Kg το στρέµµα
Πυρηνόκαρπα 2-4Kg το δένδρο
Εσπεριδοειδή 2-3Kg το δένδρο
Καρπούζι 100-120Kg το στρέµµα
Κρεµµύδι 75-125Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 11% ( NH₄ 65%,NO₃35%), P₂O₅ 11%, K₂O 21%, MgO 2%, SO₃ 9% Ιχνοστοιχεία: B0,1%,Zn 0,1%, Fe 0,4% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το Apple είναι ένα σύνθετο χηµικό κοκκώδες λίπασµα εµπλουτισµένο µε µαγνήσιο, βόριο, ψευδάργυρο και σίδηρο, αρίστης διαλυτότητας και κοκκοµετρίας. Εξειδικευµένος τύπος λιπάσµατος για καλλιέργειες απαιτητικές σε Κάλιο, όπως τα κηπευτικά, τα οπωροφόρα, η λαχανοκοµία και το αµπέλι. Οι υψηλές µονάδες Καλίου, ο Φώσφορος υψηλής διαλυτότητας αλλά και η άριστη αναλογία των ιχνοστοιχείων Βορίου, Ψευδαργύρου και Σιδήρου, καθιστούν το Αpple τον ιδανικό εκκινητή κάθε καλλιέργειας .

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΑΠΛΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Gecap - Λιπάσματα

NEMESIS BALANCE
B 14-14-15+0,5B

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα. Ελιά 40-80Kg ανά στρέµµα ή 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-120Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 60-80Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 14% ( NH₄ 65%, NO₃35%) P₂O₅ 14%, K₂O 15%, SO₃ 10%. Ιχνοστοιχεία: B 0,1%, Zn 0,1 Fe 0,5% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Σύνθετο κοκκώδες χηµικό λίπασµα µε βόριο. Η ισορροπηµένη χηµική σύνθεση, η µοναδική κοκκοποίηση και η άριστη διαλυτότητα καθιστούν το Nemesis ένα απαραίτητο εργαλείο στη λίπανση των καλλιεργειών, για ένα δυνατό ξεκίνηµα. Σχεδιασµένο για την βασική λίπανση σε µια σειρά από καλλιέργειες (Ελιά, βαµβάκι, Φυστικιά, κηπευτικά κτλ) καθώς επίσης και κατά την εγκατάσταση και τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης δενδρωδών καλλιεργειών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

NEMESIS BALANCE MIX
14-14-15 +0.1B+0.1ZN+0.5FE

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα. Ελιά 40-80Kg ανά στρέµµα ή 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-125Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 50-75Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 14% ( NH₄ 65%, NO₃35%) P₂O₅ 14%, K₂O 15%, SO₃ 10%. Ιχνοστοιχεία: B 0,1%, Zn 0,1 Fe 0,5% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Σύνθετο κοκκώδες χηµικό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. Η Ισορροπηµένη χηµική σύνθεση, η άριστη διαλυτότητα και κοκκοµετρία σε συνδυασµό µε τα κυριότερα ιχνοστοιχεία σε επαρκή δοσολογία καθιστούν το Νemesis balance mix την πιο ολοκληρωµένη φόρµουλα λιπάσµατος. Κατάλληλο για τη βασική λίπανση όλων των καλλιεργειών µε συνεχή παροχή των θρεπτικών στοιχείων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και σε όλους τους τύπους εδαφών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

NEMESIS BALANCE ZN
14-14-15+0,5Zn

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Βάµβακι 50-75Kg ανά στρέµµα
Καρποφόρα δένδρα. Ελιά 2-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 50-125Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 50-75Kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 75-100Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 14% ( NH₄ 65%, NO₃35%) P₂O₅ 14%, K₂O 15%, SO₃ 10%. Ιχνοστοιχεία: Zn 0,5% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Σύνθετο κοκκώδες χηµικό λίπασµα µε Ψευδάργυρο. Όπως όλα τα προϊόντα της σειράς Nemesis έτσι και το Nemesis balance Zn διακρίνεται για την άριστη κοκκοποίηση και την εξαιρετική διαλυτότητα, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα συστατικά για καλή εγκατάσταση και δυνατό ξεκίνηµα όλων των καλλιεργειών, µε συνεχή παροχή των θρεπτικών στοιχείων σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών. Ιδανικό για την καλλιέργεια της Φυστικιάς, Βαµβακιού και Καλαµποκιού.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

NEMESIS CA
B 12-12-13+10CAO+0,3B+0,1Zn+0,1Fe

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Πατάτα 75-100Kg το στρέµµα
Τοµάτα 75-100Kg το στρέµµα
Αµπέλι 75-100Kg το στρέµµα
Πυρηνόκαρπα 2-4Kg το δένδρο
Εσπεριδοειδή 2-3Kg το δένδρο
Ελιά 2-4Kg το δένδρο
Καρπούζι 75-100Kg το στρέµµα
Κρεµµύδι 75-120Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 12% (NH₄ 65%, NO₃35%) P₂O₅ 12%, K₂O 13%, SO₃ 21%. CaO 10% Ιχνοστοιχεία: B 0,3%, Zn 0,1 Fe 0,1% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Σύνθετο κοκκώδες χηµικό λίπασµα µε ασβέστιο. Η ισορροπηµένη χηµική σύνθεση, η µοναδική κοκκοποίηση και η άριστη διαλυτότητα καθιστούν το Nemesis ασβεστίου ένα απαραίτητο εργαλείο στη λίπανση των καλλιεργειών καθώς και σε καλλιέργειες µε έντονες ανάγκες σε ασβέστιο και βόριο. Σχεδιασµένο για τη βασική λίπανση σε µια σειρά από καλλιέργειες ( ελιές, αµπέλι, κηπευτικά, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα) καθώς επίσης και κατά την εγκατάσταση και τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης δενδρωδών καλλιεργειών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Gecap - Λιπάσματα

HIERAX
20-26-0 +ZN+B µε Αναστολέα Ουρεάσης ή χωρίς

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Σιτάρι 15-20Kg το στρέµµα
Βάµβακι 18-20Kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 20% ( NH₄ 64%, NH₂ 36%) P₂O₅ 26%, SO₃ 22%. Ιχνοστοιχεία: B 0,1%. Zn 0,1% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

To Hierax είναι ένα σύµµεικτο κοκκώδες λίπασµα µε αναστολέα ουρεάσης, πολύ καλής κοκκοµετρίας και άριστης διαλυτότητας. Αποτελεί ιδανική επιλογή για την καλλιέργεια των σιτηρών και άλλων ψυχανθών καλλιεργειών, απαιτητικών σε Άζωτο και Φώσφορο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο το οποίο είναι παρεµποδισµένο. Η υψηλή περιεκτικότητα και άριστη διαλυτότητα του Φωσφόρου συνεργούν στη γρήγορη εκκίνηση της καλλιέργειας, στην ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος και στην άριστη στελέχωση των φυτών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

LION
25-7-9+0,5 ZN µε Αναστολέα Ουρεάσης NBPT

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καλαµπόκι 40-80kg το στρέµµα
Ηλίανθος 40-60kg το στρέµµα
Ρύζι 40-60kg το στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 25% ( NH₄ 36%, NH₂64%) P₂O₅ 7%, K₂O 9%, SO₃ 22% Ιχνοστοιχεία: Zn 0,5% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το Lion είναι ένα σύµµεικτο κοκκώδες λίπασµα ιδανικό για την καλλιέργεια του καλαµποκιού, του ηλίανθου αλλά και άλλων καλλιεργειών. Η ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων, η πολύ καλή κοκκοµετρία και η άριστη διαλυτότητά του, το καθιστούν εργαλείο στα χέρια του παραγωγού.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Gecap - Λιπάσματα

LEADER PRO
38-0-0+SO₃20% +FE+ZN+B µε Αναστολέα Ουρεάσης NBPT ή χωρίς

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 1-4Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 25-30Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 20-30kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 25-50Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 38% ( NH₄ 17%, NH₂83%) SO₃ 20% Ιχνοστοιχεία: Zn 0,02%. B 0,02%. Fe 0,02% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Η αναβαθµισµένη ουροθειϊκή περιέχει 38 µονάδες Αζώτου, 20 µονάδες Θείου κι ένα πλήρες µείγµα ιχνοστοιχείων, που την καθιστούν εξαιρετική λύση για κάθε απαιτητική καλλιέργεια. Ο συνδυασµός Αζώτου και ειδικά επεξεργασµένων ιχνοστοιχείων εξασφαλίζουν την άµεση αφοµοιωσιµότητα για τέλεια επιφανειακή εφαρµογή, η οποία καλύπτει στο 100% τις αυξηµένες ανάγκες των φυτών. Τέλος, η Leader pro είναι 100% υδατοδιαλυτή µε αποτέλεσµα να δίνει λύσεις ανάλογα µε τον τρόπο άρδευσης σε κάθε καλλιέργεια.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

U PRO
45-0-0+TE µε Αναστολέα Ουρεάσης NBPT ή χωρίς ΝBPT

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 1-3Kg ανά δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 20-25Kg ανά στρέµµα
Αµπέλια 18-25kg ανά στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 25-50Kg ανά στρέµµα
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 45% ( NH₂100%) Ιχνοστοιχεία: Fe 0,02%. Zn 0,02%. B 0,02% Συσκευασία - 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Κοκκώδης ουρία ενισχυµένη µε τον αναστολέα ουρεάσης NBPT για µηδενικές απώλειες Αζώτου. Ο συνδυασµός Αζώτου και ειδικά επεξεργασµένων ιχνοστοιχείων άµεσης προσρόφησης εξασφαλίζουν την τέλεια επιφανειακή εφαρµογή η οποία καλύπτει στο 100% τις αυξηµένες ανάγκες των φυτών. Τέλος, το U pro είναι 100% υδατοδιαλυτό, µε αποτέλεσµα να δίνει λύσεις ανάλογα µε τον τρόπο άρδευσης της κάθε καλλιέργειας.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Gecap - Λιπάσματα

U CAL
28-0-0+16 CAO

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 1-4kg στο δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 25-50Kg στο στρέµµα
Αµπέλια 50kg στο στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 25-50Kg
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 28% ( NH₄ 16%, NH₂84%) SO₃ 12%, CaO 16% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το U CAL αποτελεί ένα καινοτόµο προϊόν θρέψης. Πρόκειται για ουροθειϊκή αµµωνία εµπλουτισµένη µε 16 µονάδες ασβεστίου. Σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες (Texas Agricultural Extension Service), όταν ένα λίπασµα Αζώτου και ειδικότερα Ουρίας, συνοδεύεται από Ασβέστιο, αυξάνεται σηµαντικά η απορροφητικότητα του Αζώτου, µε αποτέλεσµα ο παραγωγός καρπώνεται όλες τις µονάδες Αζώτου που εφαρµόζει! Κατά συνέπεια η καλλιέργεια οδηγείται σε σηµαντική αύξηση της παραγωγής. Ιδανικός τύπος λιπάσµατος για πολλές καλλιεργειες και εδαφή (όξινα, ή µε δυσκίνητο ασβέστιο κα).

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

Gecap - Λιπάσματα

U CAL B
28-0-0+15 CAO +0,3 B

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καρποφόρα δένδρα, Ελιά 1-4kg στο δένδρο
Εκτατικές καλλιέργειες 25-50Kg στο στρέµµα
Αµπέλια 50kg στο στρέµµα
Κηπευτικές καλλιέργειες 25-75Kg
Σύνθεση: Άζωτο Ολικό 28% ( NH₄ 16%, NH₂84%) SO₃ 12% Ιχνοστοιχεία: Zn 0,02%. B 0,02%. Fe 0,02% - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το U CAL B όπως και το U CAL , αποτελεί ένα προϊόν-εργαλείο στα χέρια του παραγωγού λόγω της καινοτοµίας του και της µοναδικής του σύνθεσης. Περιέχει 28 µονάδες Αζώτου, 15,5 µονάδες Ca και 0,3 µονάδες Β. Ιδανικό για επιφανειακή λίπανση σε ελιά, τοµάτα, πεπόνι, φυστικιά, γενικά ευαίσθητες στην ισορροπία ασβεστίου και βορίου καλλιέργειες, µε εκτεταµένες ανάγκες λόγω έντονης κυτταροδιαίρεσης και άρα µεγάλου φορτιού καρπών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Gecap - Λιπάσματα

FILKON
30%CAO+20%MGO

Σύνθεση: CaO 30% + 20% MgO - Συσκευασία 25 κιλών

Πατήστε εδώ για τα Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το FILKON είναι ένα κοκκώδες λίπασµα Ασβεστίου, Μαγνησίου απαραίτητο για την βασική και την επιφανειακή λίπανση ( σκαλίσµατα δενδρωδών καλλιεργειών ή εκτατικών+ καλλιεργειών που έχουν συµπτώµατα τροφοπενιών ασβεστίου, µαγνησίου) εξαιρετικής κοκκοµετρίας και διαλυτότητας. Εξειδικευµένο προϊόν για την πρόληψη της τάπας στην ντοµάτα και την πιπέρια, την ξηρή σήψη κορυφής στο καρπούζι, κάψιµο κορυφής στην φράουλα, ξήρανσή ράχης στο αµπέλι και καρποκάψας µηλιάς. Απαραίτητο σε κάθε καλλιέργεια µε υψηλή ανάγκη Ασβεστίου και Μαγνησίου. Επιπλέον βελτιώνει τη δοµή του εδάφους και καθιστά εύκολα καλλιεργήσιµα τα βαριά εδάφη.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε εδώ για απευθείας κλήση.