Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και βρίσκεται στην Ανδραβίδα Ηλείας επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εμπορία λιπασμάτων .

Το 2006 πραγματοποίησε επένδυση ,σε ιδιόκτητη έκταση 30 στρεμμάτων , μονάδας παραγωγής λιπασμάτων , με αποθηκευτικούς χώρους α' υλών , ειδικών προδιαγραφών, χωρητικότητας 30.000 μ.τ. και μονάδα παραγωγής με δυνατότητα συσκευασίας 1.000 μ.τ/ ημέρα.

Η παραγωγή λιπασμάτων γίνεται  χρησιμοποιώντας α' ύλες προερχόμενες από τα μεγαλύτερα εργοστάσια του εξωτερικού.

Το κομβικό σημείο που βρίσκεται η μονάδα (μικρή απόσταση από τα λιμάνια Κατακόλου-Κυλλήνης), η εμπειρία των μετόχων της , το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της , συνθέτουν μια εταιρεία που μπορεί ν' ανταποκριθεί με ευχέρεια στις απαιτήσεις των πελατών της και στις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελληνικής γεωργίας.